Thumbnails %CURRENT% of %TOTAL%

prev

next

Thumbnails %CURRENT% of %TOTAL%
Portfolio

Hamelton

Urarsko poduzee Hamilton proizlazi iz amerike savezne drave Pensilvanija.

Na kraju devetnaestog stoljeća postali su poznati po svojoj prvoj seriji depnih satova, koji su bili namijenjeni amerikim eljeznicama. Zbog iznimne tonosti u tom su vremenu pomogli u smanjenju broja eljeznikih nesrea.

Kasnije, naroito u vremenu oba svjetska rata, Hamilton je izradio zahtjevnije i izdrljivije satove za vojsku. U pedesetim godinama je predstavio prvi sat na baterijski pogon, a godine 1970.

Prvi digitalni sat na svijetu. Danas je Hamilton jedna od vodeih urarskih marki koja zdruuje snaan ameriki duh s nenadmaivom tonou vicarskih mehanizama koji ga pokretu.

Uvećanje

Pravne napomene